Wyrok: Polska łamie prawo, nie chroniąc mieszkańców przed trującym smogiem

Wyrok: Polska łamie prawo, nie chroniąc mieszkańców przed trującym smogiem

W czwartek 22 lutego 2018 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłów PM10 w powietrzu, uznając polskie władze za winne złamania unijnego prawa w latach 2007-2013. Takiego okresu dotyczył wniosek Komisji Europejskiej.

Prawo Unii zobowiązuje wszystkie Państwa Członkowskie do utrzymania takiej jakości powietrza, aby nie zagrażała ona zdrowiu mieszkańców i mieszkanek. W Polsce od wielu lat, także w roku 2018, mamy do czynienia z przekroczeniami dopuszczalnych wartości stężenia pyłów.

Niestety ciągle nie zostały wprowadzone skuteczne narzędzia, który pomogłyby w skuteczny i pewny sposób ograniczyć ten problem i dać nadzieję na poprawę. Takim rozwiązaniem mogłyby być normy jakości paliw, które wyeliminowałyby masowe korzystanie z najbardziej trujących miałów i flotów przez gospodarstwa domowe. Główną przyczyną smogu w sezonie zimowym jest bowiem spalanie węgla i jego pochodnych na potrzeby ogrzewania domów, tzw. „niska emisja”.

Latem transport, energetyka oparta na węglu i przemysł, sprawiają, że smog zasnuwa nasze miasta.

Jak mówi Piotr Guła, sprawa jest poważna.: „Polska jest krajem smogu. Polska jest czerwoną wyspą na mapie Europy pod względem zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym czy rakotwórczym benzoapirenem” – komentuje lider Polskiego Alarmu Smogowego. Więcej informacji na ten temat znajdziecie w krótkim, 5-minutowym odcinku naszego filmu, pt. Trujące powietrze.

W dzień ogłoszenia wyroku Trybunału Sprawiedliwości Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział natychmiastowe wdrożenie pilotażowego programu darmowej termomodernizacji dla najuboższych mieszkańców. Program ma objąć 22 gminy, w których zanotowano najwyższe przekroczenia. Zapowiedziano także przyspieszenie prac na ustawą o normach jakości paliw stałych.  Czekamy z niecierpliwością!