Debata ekspercka zorganizowana przez WWF i Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

Debata ekspercka zorganizowana przez WWF i Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

Rok 2018 jest szczególnym rokiem dla polityki klimatyczno-energetycznej Polski. Czekamy na nową Strategię Energetyczną, została przyjęta nowelizacja ustawy regulującej rynek energii odnawialnej oraz ustawa o normach jakości paliw.

Rosnąca presja społeczna wokół problemu zanieczyszczenia powietrza sprawia, że politycy uznali to za swój priorytet. Jest to też rok szczytu klimatycznego w Katowicach pod prezydencją Polski.

Czy wykorzystamy tę szansę i wkroczymy na drogę do gospodarki niskoemisyjnej?

Jako zwieńczenie 2-letnich działań projektu Energia odNowa, realizowanego przez WWF Polska, Instytut na Rzecz Ekorozwoju, Instytut Energetyki Odnawialnej i Krajową Agencję Poszanowania Energii zaprosiliśmy ekspertów i decydentów z obszaru polityki energetycznej i klimatycznej do dyskusji na ten temat w formule „okrągłego stołu”. Wydarzenie odbyło się w partnerstwie z  Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.

Podczas spotkania poruszane były następujące tematy:

  • Jakie zmiany na rynku OZE obserwujemy w ciągu ostatnich dwóch lat?
  • Czy nowelizacja ustawy otworzy nowe szanse na rozwój?
  • Czy program Czyste Powietrze stanowi realny przełom w walce ze smogiem?
  • Jak interpretować wysokie poparcie społeczne dla polityki klimatycznej?
  • Jak skorzystać ze szczytu klimatycznego w Polsce?

Na te pytania odpowiadali m.in. Minister Andrzej Kaźmierski z Ministerstwa Energii, a także Piotr Woźny, pełnomocnik premiera  ds. czystego powietrza.

Dyskusja była moderowana przez Edwina Bendyka z tygodnika Polityka, a także Bartłomieja Derskiego z portalu Wysokie Napięcie. Nastąpiła bardzo ciekawa wymiana poglądów i wiedzy, a także ożywiona dyskusja. Obecni na sali przedstawiciele branży energetyki odnawialnej podkreślali konieczność zmiany sytuacji legislacyjnej, która blokuje rozwój branży. Dzięki obecności przedstawicielki Ministerstwa Środowiska dowiedzieliśmy się jakie najważniejsze wyzwania stoją przez organizacją Szczytu Klimatycznego i jak postrzegana jest rola Polski.

W sprawie walki ze smogiem prognozy są bardziej optymistyczne niż w poprzednio wymienionych tematach, Minister woźny zapewnił zgromadzonych, że środki do walki z zanieczyszczeniem są, trzeba tylko zapewnić dobrą koordynację pomiędzy różnymi szczeblami zarządzania żeby je odpowiednio wykorzystać.

Podczas spotkania, dzięki filmom wyprodukowanym w projekcie, mogliśmy spojrzeć wstecz, na sytuację smogu i OZE w Polsce i wspólnie zastanowić się, co zmieniło się w ciągu ostatnich 2 lat.

Jesteśmy przekonani, że taka formuła dialogu pomiędzy decydentami, przedstawicielami biznesu, nauki i organizacji pozarządowych powinna na stałe zagościć w naszym działaniu.