Szczyt klimatyczny COP24 dobiegł końca. Pakiet katowicki jako mapa drogowa do Porozumienia Paryskiego

Szczyt klimatyczny COP24 dobiegł końca. Pakiet katowicki jako mapa drogowa do Porozumienia Paryskiego

Szczyt klimatyczny COP24 jest już historią. Jednak decyzje zapisane w Pakiecie Katowickim, który określa sposób wdrożenia zapisów zawartych w Porozumieniu Paryskim z 2015 roku (COP21) mającego za cel zatrzymanie postępującej zmiany klimatu i wzrostu średniej globalnej temperatury zdecydowanie poniżej 2oC, a nawet 1,5oC , będą podstawą, na której bazie opierać się mają podejmowane w przyszłości działania chroniące klimat.

Główne elementy pakietu, na które warto zwrócić uwagę to:

  • Wzrost ambicji klimatycznych od 2020 r. – We wrześniu 2019 roku na szczycie klimatycznym Sekretarza Generalnego ONZ w Nowym Jorku zostanie poruszony temat natychmiastowego zwiększenia ambicji.
  • “Wzywanie” Stron do korzystania z wyników Specjalnego Raportu Międzyrządowego Panelu ds. Zmiany Klimatu (IPCC) o wzroście średniej globalnej temperatury o 1,5oC – Raport jasno dowodzi, że zmiana klimatu może zostać zatrzymana, tylko i wyłącznie pod warunkiem, jeśli w 2050 r. Globalna emisja gazów cieplarnianych będzie równa zero. Pomimo tego, nie wszystkie kraje zgodziły się całkowicie przyjąć wnioski z raportu.
  • Brak przepisów o międzynarodowym handlu emisjami — Według Artykułu 6. Porozumienia Paryskiego po 2020 r. planowano stworzenie międzynarodowego systemu handlu emisjami CO2, który przyczyniłby się do ograniczenia globalnych emisji. Ostatecznie Artykuł 6. został całkowicie pominięty przy spisywaniu decyzji zawartych w Pakiecie Katowickim.
  • Brak określenia nowych zobowiązań finansowania działań adaptacyjnych dla krajów rozwijających się — Pakiet Katowicki zaleca, aby kraje rozwinięte wspólnie zobowiązały się do wspierania krajów rozwijających się i przekazywały 100 miliardów dolarów rocznie na ich cele adaptacyjne.

Podsumowując, decyzja COP24 wprowadziła jednolite dla wszystkich krajów zasady rozliczania się z działań na rzecz klimatu, która w pewnym stopniu przyczyniła się do postępu przy wdrożeniu Porozumienia Paryskiego i zwróciła uwagę na konieczność wzrostu ambicji w zakresie redukcji emisji CO2. Jednak pomimo spisania Pakietu Katowickiego, w ciągu dwóch tygodni trwania szczytu, problem natychmiastowego określenia poziomu ambicji klimatycznych poszczególnych krajów uwypuklił się.

W tegorocznym, najdłuższym w historii — trwającym ponad 15 dni — Szczycie Klimatycznym w Katowicach wzięło udział blisko 200 przedstawicieli 196 państw świata. Konferencja klimatyczna jest największą konferencją organizowaną przez ONZ — w Katowicach wzięło w niej udział łącznie ponad 21,5 tys. osób. W przyszłym roku odbędzie się ona w Chile.

“Światowi liderzy przybyli do Katowic z zadaniem odniesienia się do najnowszych badań naukowych w dziedzinie klimatu, które jasno pokazują, że mamy tylko 12 lat, aby zmniejszyć emisję o połowę i zapobiec klimatycznej katastrofie. Osiągnęli oni [liderzy] znaczny postęp, ale to, czego byliśmy świadkami w Polsce, ujawnia zasadniczy brak zrozumienia obecnego kryzysu klimatycznego przez niektóre kraje. Na szczęście Porozumienie Paryskie okazuje się odporne na burze globalnej geopolityki. Teraz potrzebujemy, aby wszystkie kraje zobowiązały się do podniesienia ambicji klimatycznych do 2020 r., Ponieważ zagrożona jest przyszłość wszystkich ludzi.”- powiedział Manuel Pulgar-Vidal, Lider Praktyki Klimatyczno-Energetycznej WWF.