© Global Warming Images / WWF

Eksperci

Tobiasz Adamczewski

Tobiasz Adamczewski jest ekspertem ds. klimatu i energii w Fundacji WWF Polska i byłym członkiem zespołu negocjacyjnego ds. klimatu w Ministerstwie Środowiska. Wcześniej pracował w firmie doradczej i firmie wdrażającej projekty odnawialnych źródeł energii. Jest absolwentem uniwersytetu w Toronto, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

dr hab. Katarzyna Byrka

dr hab. Katarzyna Byrka (profesor SWPS) pracuje w Katedrze Psychologii Społecznej we wrocławskiej Filii Uniwersytetu SWPS. Jej badania koncentrują na zastosowaniu fenomenów eksplorowanych w psychologii społecznej w celu promocji postaw i zachowań pro-ekologicznych. Jest recenzentem w wiodących czasopismach z psychologii środowiskowej Journal of Environmental Psychology i Environment & Behavior.

Anna Dąbrowska

Anna Dąbrowska – w Instytucie na rzecz Ekorozwoju (InE) pracuje od 2009 roku, angażując się w projekty z zakresu gospodarki niskoemisyjnej, efektywności energetycznej oraz polityki klimatyczno-energetycznej. Od początku pracy w InE związana z portalem internetowym ChrońmyKlimat.pl. Absolwentka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (magister inżynier ochrony środowiska).

Agata Golec

Agata Golec – współpracuje z Instytutem na rzecz Ekorozwoju od 2010. Specjalizuje się w projektach dotyczących polityki energetyczno-klimatycznej oraz udziału społecznego w budowie gospodarki niskoemisyjnej na poziomie lokalnym. Autorka tekstów i publikacji, koordynatorka portalu internetowego ChronmyKlimat.pl. Doświadczenie zdobywała współpracując z organizacjami pozarządowymi w Irlandii, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii w obszarze ochrony środowiska i współpracy rozwojowej.

dr Aleksandra Kardaś

dr Aleksandra Kardaś jest fizykiem atmosfery i redaktorką serwisu Naukaoklimacie.pl. Ukończyła studia na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie zajmowała się metodami badania aerozolu atmosferycznego, chmur i transferu radiacyjnego w atmosferze. Aktywnie działa na polu popularyzacji meteorologii i wiedzy o klimacie.

dr Andrzej Kassenberg

dr Andrzej Kassenberg – współfundator Fundacji “Instytut na rzecz Ekorozwoju”. Ekspert ds. zrównoważonego rozwoju specjalizujący się w zagadnieniach dotyczących sektorów energii i transportu w kontekście ochrony klimatu. Wykładowca na polskich i amerykańskich uczelniach. Autor lub współautor ponad 150 publikacji.

Marcin Popkiewicz

Marcin Popkiewicz – analityk megatrendów, ekspert i dziennikarz zajmujący się powiązaniami w obszarach gospodarka-energia-zasoby-środowisko. Autor bestsellerów Świat na rozdrożu i Rewolucja energetyczna. Ale po co?. Redaktor portali ziemianarozdrozu.pl i naukaoklimacie.pl. Przewodniczący polskiego oddziału ASPO (Association for the Study of Peak Oil) i członek rady programowej INSPRO. Laureat m.in. głównych nagród w konkursie „Dziennikarze dla klimatu 2015” i „Economicus 2016” w kategorii „Najlepsza książka propagująca wiedzę ekonomiczną”.

Dan Staniaszek

Dan poświęcił 30-letnią karierę w obszarze rozwoju czystej, niskoemisyjnej przyszłości energetycznej. Pracował dla firm konsultingowych, instytucji rządowych i organizacji pozarządowych. Obecnie współpracuje z BPIE (Buildings Performance Institute Europe), think tank z siedzibą w Brukseli,  gdzie doradza rządom i instytucjom UE w temacie polityki zrównoważonego budownictwa.  Jest absolwentem Uniwersytetu Oxford.

Aneta Więcka

Aneta Więcka, specjalista ds. energetyki odnawialnej, od 2006 r. pracuje w Instytucie Energetyki Odnawialnej (IEO) na stanowisku głównego specjalisty. Od 2008 roku  kieruje zespołem i koordynuje realizacje  projektów badawczych  z sektora  odnawialnych źródeł energii, w szczególności, energetyki słonecznej. Jest współautorem i autorem kilkunastu publikacji oraz  systemowych ekspertyz z zakresu rozwoju technologii energetyki odnawialnej oraz przekrojowych analiz rynku OZE. Była kluczowym ekspertem w realizacji ekspertyz dla instytucji państwowych oraz komercyjnych.

Grzegorz Wiśniewski

Grzegorz Wiśniewski jest założycielem (2001) i prezesem zarządu Instytutu Energetyki Odnawialnej. W latach 1997-2005 był dyrektorem Centrum Komisji Europejskiej ds. Odnawialnych Źródeł Energii dla Regionu Morza Bałtyckiego (EC BREC) i przewodniczącym (2008-2009) Grupy Refleksyjnej Komisji Europejskiej ds. Zrównoważonej Energetyki (managEnergy). Obecnie, członek Narodowej Rady Rozwoju powołanej przez prezydenta RP. Specjalizuje się w rynku i strategii rozwoju energetyki odnawialnej oraz kształtowaniu rozwoju energetyki prosumenckiej. Jest współautorem „Strategii rozwoju energetyki odnawialnej” (2000), pierwszego projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii (2003) oraz tzw. „poprawki prosumenckiej” do ustawy o odnawialnych źródłach energii (2015).

dr inż. Ryszard Wnuk

dr inż. Ryszard Wnuk – doktor nauk technicznych w zakresie budownictwa. Doradca Zarządu KAPE ds. Odnawialnych Źródeł Energii. Od 20 lat pracownik KAPE, ekspert w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii. Wykładowca na wielu technicznych uczelniach, m.in. SGGW oraz Politechnice Warszawskiej.  Autor i współautor 180 artykułów, monografii i ekspertyz w dziedzinie odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej wykonanych, m.in. dla PAN, Ministerstwa Gospodarki, Środowiska i innych instytucji. Wieloletni pracownik Polskiej Akademii Nauk.

dr Adrian Wójcik

dr Adrian Wójcik – psycholog społeczny zajmujący się psychologią postaw prośrodowiskowych (conservation psychology), w tym zwłaszcza powiązaniem postaw i zachowań proekologicznych z bardziej ogólnymi zestawami przekonań (ideologią polityczną, religijnością, wartościami). Organizator warsztatów dla organizacji ekologicznych z komunikacji postaw prośrodowiskowych. Członek sekcji „Environmental, Population & Conservation Psychology” Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego.

dr inż. Arkadiusz Węglarz

Dr inż. Arkadiusz Węglarz – doradca Zarządu ds. Gospodarki Niskoemisyjnej w Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., Adiunkt na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, Wiceprezes Zarządu Zrzeszenia Audytorów Energetycznych. Współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, kilkudziesięciu opracowań technicznych i artykułów prasowych o tematyce budowlanej i efektywności energetycznej w gospodarce. Autor licznych ekspertyz dla: Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Środowiska, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Polskich Sieci Energetycznych, Ministerstwa Infrastruktury, NFOŚiGW. Kierownik i wykonawca projektów realizowanych w ramach programów: Phare, Save, 5PR, 6PR, IEE,  bilateralnych. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP za osiągnięcia w dziedzinie efektywności energetycznej w budownictwie.

dr Wojciech Szymalski

Dr Wojciech Szymalski jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego. Zagadnienia gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska zgłębiał także w Saxion University w Deventer (Holandia), na podyplomowych studiach Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej oraz podczas stypendium Deutsche Bundestiftung Umwelt w Berlinie. Od 2004 roku początku związany był ze stowarzyszeniem Zielone Mazowsze, gdzie prowadził i inicjował liczne projekty w zakresie zrównoważonego transportu. Prezesem stowarzyszenia był w latach 2011-2013. Od 2009 roku pracuje w Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju, gdzie zajmuje się zagadnieniami ochrony klimatu. W latach 2010-2014 koordynował projekt LIFE+ „Dobry klimat dla powiatów”, a od 2014 roku LIFE+ ADAPTCITY. Prezesem fundacji został w 2015 roku.