Rezultaty

Dzięki naszym działaniom osiągnęliśmy następujące rezultaty:

  1. Stosunek Polek i Polaków do pro-klimatycznych działań podejmowanych przez Unię Europejską upozytywnił się w latach 2016-2018.  W 2016 roku działania takie popierało 78% Polaków,  aw roku 2018 poparcie wzrosło o 7 punktów procentowych. Zdecydowana większość Polek i Polaków (90-95%) uważa, że w ciągu najbliższych lat należy przede wszystkim popierać rozwój energetyki odnawianej i zwiększanie efektywności energetycznej.
  2. Dotarliśmy do ponad 8 milionów unikalnych telewidzów dzięki realizacji 10 filmów krótkometrażowych (składających się na film pełnometrażowy) oraz ich promocji adresowanej do wszystkich Polaków (18+) w sieci kanałów telewizyjnych.
  3. W internecie udało nam się dotrzeć do ponad 10 milionów osób z naszym przekazem, korzystając z takich kanałów jak: blogi, Facebook, newsletter.
  4. Ponad 15 milionów osób zetknęło się z produktami projektu w radiu, telewizji lub środkach publicznego transportu.
  5. W trakcie promocji filmu i organizowanych z tej okazji debat zapewniliśmy możliwość wymiany opinii dla 2 600 osób biorących udział w spotkaniach.