New standards for boilers – the first step in the fight against smog

5 września br. w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe. Oznacza to stopniowe wycofywanie z użytku “kopciuchów” czyli kotłów o klasie niższej niż 5. “To krok w dobrą stronę w walce o lepszą jakość powietrza” – mówi Tobiasz Adamczewski z WWF Polska.  

Rozporządzenie mówiące o zakazie sprzedaży i instalowaniu  kotłów na paliwa stałe klasy niższej niż 5 wejdzie w życie 1 października 2017 roku. Kotły niespełniające powyższych norm, które powstały przed październikiem 2017 r. będzie można sprzedawać jedynie do końca czerwca 2018 roku.

Polska jest krajem smogu – czerwoną wyspą na mapie Europy, zarówno pod względem zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym jak i rakotwórczym benzoapirenem” – mówi Andrzej Guła z Krakowskiego Alarmu Smogowego w jednym z odcinków serii dokumentalnej “Punkt Krytyczny” poświęconym trującemu powietrzu (premiera całej serii na YouTube już od 24.09). Główną przyczyną smogu jest palenie złej jakości węglem w nieefektywnych domowych piecach, dlatego wprowadzenie przepisów regulujących normy dla kotłów oraz paliw byłyby dla całej Polski przełomem.

Minister Morawiecki podpisując się pod rozporządzeniem w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe zrobił pierwszy krok w stronę poprawy jakości powietrza. W dokumencie szczegółowo określono wymagania dla wprowadzanych do obrotu i do użytkowania kotłów na paliwo stałe o znamionowej mocy cieplnej nie większej niż 500 kW (także tych wchodzących w skład zestawów zawierających kocioł na paliwo stałe). Rozporządzenie wskazuje graniczne wartości emisji pyłu, CO i gazowych zanieczyszczeń organicznych (tabela poniżej) oraz zakazuje stosowania w konstrukcji kotłów rusztu awaryjnego.

“Normy na kotły to krok w dobrą stronę w walce o lepszą jakość powietrza. Ale nie jest to rozwiązanie docelowe” – mówi Tobiasz Adamczewski z WWF Polska – “Naszym celem klimatycznym jest wyeliminowanie paliw kopalnych do około połowy wieku.  Zamiast zamieniać węgiel na węgiel pamiętajmy, że istnieją lepsze rozwiązania dla środowiska, jak np. gruntowe pompy ciepła czy rekuperatory, przy jednoczesnym zwiększaniu efektywności energetycznej budynków.”

W styczniu tego roku rząd zapowiedział przeprowadzenie działań w celu poprawienia jakości powietrza w naszym kraju. Wprowadzenie norm na kotły to tylko jedno z nich, jednak wciąż brakuje norm na węgiel. Samorządy w dalszym ciągu czekają na przygotowanie przez Ministerstwo Energii rozporządzenia o jakości paliw, które eliminowałoby z polskiego rynku złej jakości paliwa. Zakaz “kopciuchów” oraz sprzedaży najgorszego sortu węgla, takiego jak muły i floty powinien zdecydowanie wpłynąć na poprawę jakości naszego powietrza.

Trzeba działać i nie godzić się na oddychanie trującym powietrzem. Po konsekwentnym wprowadzeniu rozporządzenia w życie, istnieje szansa, że polskie miasta przestaną być w czołówce najbardziej zanieczyszczonych miast Europy. Zmiany w prawie mają sens.

Dowiedz się więcej oglądając film “Punkt Krytyczny. Energia odNowa

Rozporządzenie: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1690/1

Rekomendacje KERM dla Rady Ministrów z 17 stycznia 2017: https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/rekomendacje-komitetu-ekonomicznego-rady-ministrow-w-sprawie-dzialan.html