“Od restrukturyzacji do trwałego rozwoju” – raport o transformacji energetycznej na Dolnym Śląsku

“Od restrukturyzacji do trwałego rozwoju” – raport o transformacji energetycznej na Dolnym Śląsku

Fundacja Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich wraz z Fundacją WWF Polska wydali raport poruszający tematykę transformacji energetycznej na terenie Dolnego Śląska pt. “Od restrukturyzacji do trwałego rozwoju. Przypadek Dolnego Śląska”. Warto wspomnieć, iż publikacja powstała we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego.

Według raportu sprawiedliwa transformacja województwa śląskiego jest nieunikniona i wiąże się z trzema wyzwaniami tj. ekonomicznym, demograficznym i społecznym, które z kolei korelują z redukcją znaczenia górnictwa węgla kamiennego, przemysłu ciężkiego i tradycyjnej, konwencjonalnej energetyki w regionie.

Rozwiązaniem dla województwa Śląskiego powinna być nie tylko przebudowa struktury branżowej regionalnej gospodarki oraz rozwój wysokowydajnych, niskoemisyjnych branży wytwórczych, takich jak przemysł maszynowy, elektrotechniczny i elektroniczny, chemiczny i farmaceutyczny oraz samochodowy, ale również stworzenie warunków do rozwoju przedsięwzięć w sektorze usług inżynieryjnych, informatycznych medycznych i doradczych.

Kluczowymi działaniami na rzecz zapewnienia trwałego rozwoju Górnego Śląska w XXI wieku są m.in. akceptacja schyłku górnictwa i zarządzanie procesami zmian, nowe podejście do zatrudnionych w górnictwie, ambitny plan modernizacji infrastruktury paliwowo – energetycznej, kompleksowa rewitalizacja, transport publiczny czy dywersyfikacja bazy przemysłowo-naukowej. Aby sfinansować powyższe działania, konieczne jest stworzenie stabilnego otoczenia regulacyjnego dla inwestycji prywatnych, ogólnokrajowe mechanizmy publicznego wsparcia niskoemisyjnych inwestycji oraz dedykowane wsparcie dla regionów górniczych ze środków unijnych.

Raport dostępny jest TU

Ponadto, zapraszamy do obejrzenia filmu „My som stond. Co z transformacją Śląska?

Film oraz raport powstały w ramach projektu „Sprawiedliwa Transformacja Europa Wschodnia i Południowa”. Projekt jest częścią Europejskiej inicjatywy Klimatycznej (EUKI) Niemieckiego Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony przyrody i Bezpieczeństwa Reaktorów Atomowych (BMU). Nadrzędnym celem Europejskiej Inicjatywy Klimatycznej jest wspieranie współpracy w ramach Unii Europejskiej (UE) na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.