Weź udział w otwartych konsultacjach do Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030

Weź udział w otwartych konsultacjach do Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030

Ministerstwo Energii pracuje nad projektem dokumentu „Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030” (KPEiK), który jest spójny z projektem “Polityka energetyczna Polski do 2040 roku.” i zaprasza obywateli do konsultacji społecznych.

Projekt dokumentu przedstawia założenia i cele oraz polityki i działania w pięciu obszarach tj.  bezpieczeństwa energetycznego, wewnętrznego rynku energii, efektywności energetycznej, obniżenia emisyjności oraz badań naukowych, innowacji i konkurencyjności. W dokumencie zawarte są również polityki i działania, które mają doprowadzić do osiągnięcia zamierzonych celów.

Krajowy plan zawiera dwa załączniki. Pierwszy to tzw. Scenariusz Odniesienia, który przedstawia obecną sytuację i prognozę przy istniejących politykach. Drugi to tzw. Scenariusz Polityki Klimatyczno-Energetycznej w perspektywie 2030 roku, gdzie skutki planowanych polityk i środków są poddane ocenie.

Możliwość zgłaszania uwag do projektu “Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021 – 2030” jest otwarta do 18 lutego 2019 r. Poprzez specjalny formularz, który wraz ze szczegółowymi informacjami na temat dokumentu można znaleźć TUTAJ