Szczyt klimatyczny w Bonn zakończony – następny odbędzie się w Polsce

Szczyt klimatyczny w Bonn zakończony – następny odbędzie się w Polsce

W minioną sobotę zakończyła się 23. Konferencja Klimatyczna ONZ. W centrum dyskusji minionego szczytu była kwestia podnoszenia ambicji działań na rzecz ochrony klimatu oraz implementacji Porozumienia Paryskiego.

Wynik COP23 należy określić jako dobry, stanowiący podwaliny dalszej pracy dotyczącej wypracowania szczegółowych zasad wdrażania Porozumienia Paryskiego, które mają zostać przyjęte na kolejnej konferencji klimatycznej w grudniu 2018 roku w Katowicach.”- mówi Agnieszka Patoka-Janowska, specjalista ds. klimatu i energii w WWF Polska.

Pozytywnym zaskoczeniem są postanowienia dotyczące działań jeszcze przed rokiem 2020 oraz tzw. Dialogu Talanoa dotyczącego ambicji działań w ramach Porozumienia Paryskiego. Postęp w zakresie prac nad zasadami implementacji Porozumienia Paryskiego mógłby być większy, ale elementy wypracowane w Bonn i tak są zadowalające. Stanowią one dobry punkt wyjściowy do dalszej pracy, która będzie toczyć się w przyszłym roku i będzie kluczowa dla wypracowania rozwiązań zapewniających faktyczną realizację Porozumienia Paryskiego.

Kluczowe rozstrzygnięcia COP23 obejmują:

  • Dialog Talanoa – Uzgodnienie założeń Dialogu Talanoa, który ma rozpocząć się w styczniu 2018 roku i  stanowić solidną podstawę dla ambitnego przyspieszenia globalnych wysiłków na rzecz walki ze zmianami klimatu oraz zapewnić przestrzeń do pokazania postępu i wymiany najlepszych praktyk w zakresie przeciwdziałania globalnemu ociepleniu.
  • Działania przed 2020 rokiem – Uzgodnienie dwóch podsumowań dotyczących oceny realizacji i ambicji działań podejmowanych przez państwa przed 2020 rokiem, które mają się odbyć na COP24 i COP25.
  • Plan działań na rzecz równości płci – Uzgodniono pierwszy plan działań na rzecz równości płci w ramach Konwencji Klimatycznej, który był priorytetem Prezydencji COP23, Fidżi.
  • Platforma ludności rdzennej – Uzgodniono zasady funkcjonowanie społeczności lokalnych i platformy ludności rdzennej, która została ustanowiona na COP21 w Paryżu.
  • Straty i szkody – Uwzględniono wnioski wrażliwych i małych krajów wyspiarskich, zachowując równowagę z tym, co zostało już wcześniej uzgodnione, ponadto w maju 2018 r. zostanie zorganizowany dialog ekspercki w celu zwiększenia wsparcia wynikających ze strat i szkód spowodowanych przez zmiany klimatu.

Tegoroczna konferencja klimatyczna to jednak tylko krok w stronę wdrożenia Porozumienia Paryskiego. Sukces tych działań nie jest jeszcze gwarantowany. Wyzwanie będą stanowić trwające w 2018 roku prace, które muszą zostać zwieńczone sukcesem na kolejnej konferencji odbywającej się w grudniu w Katowicach. Polska prezydencja będzie musiała uzupełnić i dążyć do wzmocnienia wysiłków podjętych przez Fidżi, aby przyspieszyć postęp w opracowywaniu zasad wdrażania Paryskiego Porozumienia i zapewnić odpowiednie finansowanie dla krajów rozwijających się.

„Widać, że państwa robią postępy w działaniach na rzecz ochrony klimatu, ale tempo i skala reakcji jest nadal niewystarczająca. Nadszedł czas, aby pokazać odważniejszą wizję, innowacje i pilne działania – zarówno w kraju jak i na arenie międzynarodowej. W Polsce są pokładane teraz ogromne nadzieje, żeby kontynuować współpracę na forum międzynarodowym w duchu rozpoczętym przez Fidżi i przełożyć ambicje i wizję Porozumienia Paryskiego na rzeczywistość” – dodaje Agnieszka Patoka-Janowska.”

Polska nadal ma dużo do zrobienia w kwestii ochrony klimatu, a jako przyszłoroczna prezydencja COP powinna dawać przykład innym. Zagadnienia dotyczące sprawiedliwej transformacji są jak najbardziej zasadnym tematem dyskusji, zwłaszcza w kontekście miejsca, w którym będzie odbywać się COP24. W Polsce potrzebna jest dyskusja jak realizować skuteczną politykę klimatyczną, rozważając konkretne możliwości odchodzenia od wytwarzania energii z węgla na rzecz innych źródeł.

Pomysły i rozwiązania w tym zakresie podsuwa film „Punkt Krytyczny – Energia odNowa”. Goszczenie konferencji klimatycznej w Polsce stanowi dobry pretekst do rozpoczęcia w najbliższych miesiącach, tak potrzebnej od dawna, dyskusji dotyczącej przechodzenia na gospodarkę nisko- i zero-emisyjną. Podczas następnego szczytu klimatycznego Polski rząd powinien zaprezentować ambitny zakres działań podejmowanych przez nasz kraj w zakresie transformacji energetycznej.

Tegoroczną konferencję w Bonn odwiedziło ponad 20 tysięcy osób. Tym samym, był to trzeci co do wielkości szczyt klimatyczny, więcej uczestników odnotowano tylko na konferencji w Paryżu w 2015 roku i w Kopenhadze w 2009 roku. W rozmowach na temat ochrony klimatu wzięło udział około 11 300 negocjatorów z 196 krajów oraz ponad 4 500 przedstawicieli organizacji pozarządowych, w tym także przedstawicieli  WWF.

Więcej informacji na temat oceny COP23 przez WWF: http://wwf.panda.org/what_we_do/footprint/climate_carbon_energy/?316811/cop23-ambition-action