Wymieniamy się wiedzą!

Wymieniamy się wiedzą!

Dnia 19 lutego 2018 miało miejsce spotkanie między wykonawcami dwóch projektów związanych z ochroną środowiska, realizowanych w ramach unijnego Programu LIFE. W czasie spotkania miała miejsce wymiana doświadczeń związanych z realizacją projektu w ramach dofinansowania LIFE, debata nad bieżącymi problemami polityki klimatyczno-energetycznej oraz dyskusja o możliwej współpracy.

Profesjonalne podejście obu zespołów jest szansą na zakotwiczenie debaty na temat klimatu w faktach i twardych danych. Jest to szczególnie ważne teraz, w roku Szczytu Klimatycznego COP24, który odbędzie się w Katowicach.

Reprezentacja zespołu projektu „Wdrażanie Zrównoważonego Rozwoju na podstawie Odpowiedzialnej Społecznie Transformacji (WZROST)”, koordynowanego przez WWF Polska, jest odpowiedzialna m.in. za powstanie filmu „Punkt Krytyczny”, pierwszej polskiej produkcji kompleksowo pokazującej wyzwania klimatycznie, zarówno w skali Polski, jak i świata. W projekcie powstały też raporty merytoryczne dotyczące tych wyzwań.

Drugim uczestnikiem spotkania była reprezentacja zespołu projektu LIFE Climate CAKE PL opracowanego w Krajowym Ośrodku Bilansowania i Zarządzania Emisjami (jednostki organizacyjnej Instytutu Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy).

W ramach projektu „System dostarczania i wymiany informacji w celu strategicznego wspierania wdrażania polityki klimatyczno-energetycznej” zostaną opracowane zaawansowane narzędzia analityczne, w postaci modeli ekonomicznych i sektorowych, a na ich bazie kompleksowe raporty dotyczące wpływu polityki klimatyczno-energetycznej na m.in. polską gospodarkę, rolnictwo, transport oraz energetykę, w ujęciu zarówno europejskim jak i globalnym.

Jesteśmy przekonani, że analizy, które powstaną w ramach realizacji projektu, będą podstawą do formułowania polskiej strategii i polityki w obszarze klimatu i energii.

W spotkaniu udział wzięli:

Tobiasz Adamczewski (WWF); Andrzej Kassenberg (InE); Marta Rosłaniec, Robert Jeszke, Przemysław Sikora (KOBiZE, IOŚ-PIB).