Kiedy Katowice odejdą od węgla?

Kiedy Katowice odejdą od węgla?

21 lutego 2018 roku w sercu polskiego zagłębia górniczego miała miejsce debata obywatelska zatytułowana „#Katowice2050: miasto bez węgla”.

W spotkaniu udział wzięli: Anna Ogniewska (Greenpeace Polska), Mariusz Skiba (wiceprezydent Katowic), Maciej Psych Smykowski (Partia Zieloni – Katowice), Prof. dr hab. Piotr Skubała (Uniwersytet Śląski w Katowicach) i Dr Zygmunt Łukaszczyk (autor publikacji i ekspertyz z zakresu górnictwa, koksownictwa, energetyki i ochrony środowiska).

Debatę poprowadził Patryk Białas (BoMiasto i Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum).

Poruszono wątki rewolucji energetycznej, potencjału energetyki obywatelskiej, poziomu dopłat i braku rentowności sektora, wpływu wydobywania i spalania węgla na środowisko, świata u progu katastrofy klimatycznej, a przede wszystkim braku długofalowej polityki energetycznej dla Polski pozwalającej na zbudowanie nowych mocy bez kosztów środowiskowych, szczególnie w świetle prognozowanych przez Polskie Sieci Elektorenergetyczne dużych braków mocy na przestrzeni 7-10 lat.

Pojawiło się pytanie o przebieg transformacji w Katowicach, możliwości całkowitej rezygnacji z wydobycia w regionie w ciągu 20 lat. Mimo, że zdania na ten temat były podzielone, wszyscy uczestnicy debaty byli zgodni co do tego, że transformacja energetyczna na Śląsku już trwa, a potencjał tkwi w nowych obszarach gospodarki.

„Katowice 2050” to cykl otwartych debat, w ramach których aktywiści z katowickiego Stowarzyszenia BoMiasto i zaproszeni przez nich gości rozmawiają o szansach, problemach i potencjale Katowic.

Kolejne spotkanie będzie miało miejsce 22 marca.