Raport IPCC: wyhamowanie ocieplenia poniżej 1,5 to jedyna opcja dla ludzkości

Raport IPCC: wyhamowanie ocieplenia poniżej 1,5 to jedyna opcja dla ludzkości

W sobotę w Korei Południowej zakończyło się spotkanie grupy naukowej IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), która miała za zadanie ponownie przeanalizować różne scenariusze zatrzymania globalnego ocieplenia, w tym 2 warianty ustalone w Porozumieniu Paryskim w 2015 roku: 1.5ºC i 2ºC. W wyniku tego procesu powstał raport: Special Report on Global Warming of 1.5°C.

Wnioski są bardzo alarmujące. Okazało się, że przedział między 1.5ºC a 2ºC, który do tej pory był uznawany za w miarę bezpieczny dla ludzkości (Porozumienie Paryskie mówi o tym,  że kraje-sygnatariusze zrobią wszystko, żeby powstrzymać wzrost globalnej temperatury Ziemi poniżej 2ºC), oznacza tak duży wpływ na klimat, że nie będziemy w stanie  powstrzymać jego tragicznych skutków, a część gatunków nie zdąży zaadaptować się do nowej rzeczywistości i warunków atmosferycznych [1].

Jedynie wyhamowanie ocieplenia poniżej 1,5ºC daje nam pewną gwarancję, że jakość życia ludzi oraz świat, który znamy, będzie uratowany. Mamy na to bardzo mało czasu, ponieważ już teraz podnieśliśmy średnią temperaturę Ziemi o 1ºC w stosunku do epoki przedprzemysłowej.

Aby nie przekroczyć progu 1,5ºC wszystkie kraje świata muszą podjąć wspólne działania, tak, aby do 2050 roku globalnie stać się zupełnie neutralne klimatycznie (bilans emisji wynosi zero). Oznacza to, że nasze gospodarki muszą jak najszybciej uniezależnić się od paliw kopalnych. Pierwszy krok: do roku 2030 musimy obniżyć globalny poziom emisji gazów cieplarnianych o połowę.

Bez ambitnego podejścia i zmiany nastawienia polityków nie damy rady. To co proponują nam dziś jest niewystarczające i doprowadzi świat do scenariusza ogrzania o 3ºC. Wnioski naukowe jasno pokazują, że takie temperatury znacząco ograniczają możliwości adaptacji, a część terenów naturalnych takich jak rafy koralowe i regiony polarne, po prostu sobie z nimi nie poradzi i zniknie na zawsze. Im bardziej będziemy opóźniać ambitne i zdecydowane działania, tym wyższa będzie cena rozwiązań w przyszłości. A rozwiązania są dostępne już teraz.

Dr Stephen Cornelius, główny doradca WWF ds zmiany klimatu:

“Jest już jasne, że wpływ, jakiego spodziewaliśmy się na poziomie 2 ℃, ujrzymy znacznie wcześniej. Obserwujemy już utratę naturalnych siedlisk i gatunków, malejącą powierzchnię pokrywy lodowej, podnoszenie się poziomu mórz – co wpływa na nasze zdrowie, źródła utrzymania i wzrost gospodarczy. Ten raport pokazuje, że wiemy jak ograniczyć globalne ocieplenie do 1,5 ℃ i możemy to zrobić, opierając się na sprawdzonych technologiach, takich jak znaczące zwiększenie energii odnawialnej i powstrzymanie wylesiania. Mamy cele, mamy rozwiązania, a różnica między niemożliwym a możliwym leży w rękach politycznych przywódców. WWF wzywa ich do natychmiastowego przyspieszenia działań na rzecz klimatu”.

Marta Anczewska, WWF Polska:

“Dobrze, że dowiadujemy się tego tuż przed Szczytem Klimatycznym w Katowicach, gdzie kraje mają okazję zaproponować wyższe cele redukcji emisji, niż obecnie zaplanowane. W świetle doniesień raportu IPCC jest to jedyna racjonalne i odpowiedzialne działanie. ”

[1] http://ipcc.ch/report/sr15/